Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189)

 

Sposób udostępniania danych poprzez: stronę BIP, wydanie na wniosek odpisu z rejestru instytucji kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie właściwego urzędu w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Gmina Krokowa.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krokowa, jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Izabela Adamczyk – Główny Specjalista ds. oświaty

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, pok. 19, nr. tel. 58 6754125

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Załączniki do pobrania

1 Rejestr Instytucji Kultury.docx (DOCX, 20KB) 2018-03-05 09:35:05 46 razy
2 Rejestr instytucji kultury (1).doc (DOC, 42KB) 2014-03-05 10:05:07 798 razy
3 Rejestr instytucji kultury.doc (DOC, 43KB) 2014-03-03 15:04:19 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 03-03-2014 15:04:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 03-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 05-03-2018 09:35:05