Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:28:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:27:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.710.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego w obrębie Wierzchucino do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.710.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego w obrębie Wierzchucino do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:11:12 dodanie dokumentu
Formularz Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:19 dodanie dokumentu
Remont nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 ul. Wejherowska oraz przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej, w miejscowości Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-11 13:36:26 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa "JESIEŃ_2017" Monika Stencel-Kansy 2017-09-11 11:01:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-09-11 10:02:34 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2017-09-11 09:26:18 edycja dokumentu
Przebudowa zjazdów wraz z budową chodników w miejscowości Karwieńskie Błoto I Mariusz Domachowski 2017-09-07 16:17:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:47 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:30 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:27 usunięcie załacznika
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:38:21 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:38:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:37:03 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:32:53 usunięcie załacznika
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:32:50 usunięcie załacznika
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:19:05 edycja dokumentu
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-09-07 12:36:12 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-06 14:50:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.19.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-09-06 14:03:56 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu minibus Mariusz Domachowski 2017-09-05 12:28:29 dodanie dokumentu
Informacja o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 251/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:01:49 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:00:34 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:00:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr działki: 250/1 , 250/2 , 250/10 , 250/11 , 250/12 , 250/13 Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:54:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr działki 257/11 Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:52:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:47:49 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:47:01 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:57 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:51 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:27 dodanie dokumentu