Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:15:04 usunięcie dokument
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:54 usunięcie dokument
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:44 usunięcie dokument
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:33 usunięcie dokument
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:20 usunięcie dokument
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:45:44 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-24 11:45:04 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-24 11:44:29 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:43:55 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:43:20 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:42:44 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:42:01 usunięcie dokument
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:41:53 dodanie dokumentu
sprawozdanie za I kwartał 2017 Ewa Szymańska 2017-04-24 11:41:14 usunięcie dokument
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Celina Baranowska 2017-04-21 13:22:29 dodanie dokumentu
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Celina Baranowska 2017-04-21 13:20:45 dodanie dokumentu
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-04-19 14:29:55 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-18 09:15:54 edycja dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-18 09:15:49 usunięcie załacznika
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-18 09:13:59 edycja dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-18 09:12:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.616.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jełdzino przeznaczonej do użytkowania w trybie art. 56 i art. 60 Karta Nauczyciela, na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-04-14 09:48:49 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr ZPGN.616.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jełdzino przeznaczonej do użytkowania w trybie art. 56 i art. 60 Karta Nauczyciela, na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-04-14 09:45:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.583.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Jełdzino, gmina Krokowa, na okres do 3 łat. Dariusz Kaleta 2017-04-14 09:44:32 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na 2017 rok Monika Stencel-Kansy 2017-04-13 13:55:42 edycja dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na 2017 rok Monika Stencel-Kansy 2017-04-13 13:54:58 dodanie dokumentu
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-13 13:49:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o Budowie zakładu produkcyjnego piekarni - cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2017-04-12 15:02:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie o Budowie zakładu produkcyjnego piekarni - cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2017-04-12 15:02:09 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-04-12 14:57:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.616.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jeldzino przeznaczonej do użytkowania w trybie art. 56 i art. 60. Karta Nauczyciela, na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-04-12 11:03:19 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-04-12 10:37:41 edycja dokumentu
Informacja - uruchomienie instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec Dariusz Kaleta 2017-04-12 10:36:21 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXI/2017 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 21.02.2017 r Dominika Olszewska 2017-04-11 13:07:19 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/296/2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-04-11 13:03:15 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/295/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-04-11 13:03:04 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/294/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno ? zachodniej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-04-11 13:02:54 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/293/2017 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Sołectwa Kłanino; Dominika Olszewska 2017-04-11 13:02:42 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/292/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzyno gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-04-11 13:02:29 dodanie dokumentu
? Nr XXXII/291/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Sławoszynko w sołectwie Karwieńskie Błoto Pierwsze gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-04-11 13:02:19 dodanie dokumentu