Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XXXV/320/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławoszynie; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:21:16 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/319/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:21:02 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/318/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:20:46 dodanie dokumentu
? Nr XXXV/317/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Dominika Olszewska 2017-07-19 15:20:07 dodanie dokumentu
MAREK KRZBIETKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:19:07 dodanie dokumentu
IRENEUSZ ŁEPEK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:53 dodanie dokumentu
ZYGMUNT BARAN Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:42 dodanie dokumentu
GRAŻYNA BRADTKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:18:12 dodanie dokumentu
PIOTR PIONTKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:55 dodanie dokumentu
JAROSŁAW ZIELONKA Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:43 dodanie dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:33 edycja dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:17 dodanie dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:17:14 edycja dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:16:49 dodanie dokumentu
BOGUSŁAW BROWARCZYK Dominika Olszewska 2017-07-19 15:16:44 dodanie dokumentu
RAFAŁ KONARZEWSKI Dominika Olszewska 2017-07-19 15:16:26 dodanie dokumentu
PIOTR OKOŃ Dominika Olszewska 2017-07-19 15:16:15 dodanie dokumentu
WŁADYSŁAW MIĄSKOWSKI Dominika Olszewska 2017-07-19 15:15:59 dodanie dokumentu
DOROTA GOYKE Dominika Olszewska 2017-07-19 15:15:46 dodanie dokumentu
STEFANIA KAMIŃSKA Dominika Olszewska 2017-07-19 15:15:29 dodanie dokumentu
Zygmunt Piontek - Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-07-19 10:32:22 dodanie dokumentu
Henryk Doering - Wójt Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-07-19 10:31:51 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:31:15 usunięcie dokument
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:29:58 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:27:19 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:26:36 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:25:56 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:25:02 usunięcie dokument
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-07-19 08:24:56 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Dariusz Kaleta 2017-07-18 11:55:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-07-18 11:53:03 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-07-18 11:52:10 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług cateringowych Mariusz Domachowski 2017-07-13 16:27:52 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-07-13 09:40:48 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-07-13 09:40:45 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-07-13 09:39:54 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie: Wierzchucino. gm. Krokowa, dla działek Nr: 646/1 , 646/2 Dariusz Kaleta 2017-07-12 14:55:56 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie: Wierzchucino. gm. Krokowa, dla działek Nr: 843/3, 844/2 Dariusz Kaleta 2017-07-12 14:55:16 dodanie dokumentu
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji oraz robót remontowych w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-07-07 12:46:35 dodanie dokumentu
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem socjalnym na terenie kompleksu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krokowej Mariusz Domachowski 2017-07-06 16:05:26 dodanie dokumentu